ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » SUSTURUCU

Susturucu

Ses ve gürültü kirliliği klima ve havalandırma sistemlerinin en önemli problemlerinden biri olarak önümüze çıkmaktadır.  Klimatize ve havalandırma yapılan mekanları istediğimiz kadar iyi ısıtıp soğutalım, eğer o mekanda gürültü mevcut ise buraları yaşanacak, üretim yapılacak yerler olmaktan çıkmakta dolayısıyla buralara yapılan yatırımların değeri oldukça düşmektedir.
 
Bu problemin çözümü “klima ve havalandırma sistemlerinin” gürültüsüz bir şekilde çalışmalarım temin etmektir. Ses seviyesini uluslararası standartlara indirmenin yolu ise sisteme istenilen şartları sağlayacak susturucuların konulmasıdır. Susturucular maliyet olarak sistemin bütününü içinde çok küçük bir paya sahip olmalarına rağmen sesten kaynaklanan gürültünün yeteri kadar önemi anlaşılmadığından genellikle sistemlere dahil edilmemektedirler.